Cùng tham gia bảo tồn qua website

ThienNhien.Net – Với mục đích kêu gọi cộng đồng cùng tham gia trực tiếp vào công việc bảo tồn các loài động vật hoang dã (ĐVHD), Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa mới mở rộng và nâng cấp trang thông tin điện tử www.thiennhien.org, bằng cách tạo một số chuyên mục mới hữu ích và thiết thực hơn.

“Cam kết bảo vệ gấu” là chuyên mục mới trên website của ENV, tạo thêm cơ hội cho tất cả mọi người tham gia bảo vệ gấu khi truy cập vào website, bằng cách ký cam kết bảo vệ gấu trực tuyến. Trong năm 2008, ENV đã tổ chức các chiến dịch nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ các loài gấu của Việt Nam và đã nhận được hơn 21.000 phiếu cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu.

Trang web tiếng Việt của ENV cũng là nguồn cung cấp các thông tin mới nhất về các vấn đề về môi trường và động vật hoang dã (ĐVHD) của Việt Nam. Trong lần nâng cấp website này ENV mang tới bạn đọc các bộ phim giáo dục do ENV thực hiện và các chương trình phát thanh bảo vệ ĐVHD trong chuyên mục “Tài nguyên và môi trường” do ENV hợp tác với Đài tiếng nói Việt Nam sản xuất. Ngoài ra, chuyên mục thông báo các vụ việc vi phạm về buôn bán ĐVHD trực tuyến cũng là một điểm nổi bật của bản website mới.

Với việc đa dạng hóa các chuyên mục, ENV đã thực sự đưa công tác bảo tồn gắn liền với cuộc sống của cộng đồng.