Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

ThienNhien.Net – “Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn” là đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) chủ trì xây dựng tập trung vào các biện pháp chính sách nhằm thu hút và khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp (DN) vào nông nghiệp và nông thôn. Vấn đề này đẫ dược đưa ra thảo luận trong cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành chiều 19/05, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Đề án nhằm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vào khu vực dịch vụ cho nông nghiệp, nông thôn, … nhằm tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Chính sách thu hút đầu tư tập trung vào hai nhóm đối tượng chủ yếu: Nhóm thứ nhất bao gồm các dự án do chính Nhà nước chủ động triển khai và nhóm thứ hai bao gồm các dự án do các nhà đầu tư ngoài nhà nước (DN trong nước, DN có vốn nước ngoài, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể… đầu tư)

Cũng theo Đề án này, chính sách thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn sẽ bám sát chỉ đạo tại Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/08/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung nghiên cứu những trở ngại đối với việc đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ trực tiếp, có hiệu lực nhanh cho các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào khu vực này, trong đó hai lĩnh vực được ưu tiên là vốn và đất đai; tập trung các biện pháp trợ giúp các nhà đầu tư nhỏ và vừa.

Riêng đối với các DN nhỏ và vừa (DNNVV), cần tạo điều kiện để các DN này có khả năng tiếp cận được đất sản xuất kinh doanh một cách hợp pháp và với chi phí thấp tại khu vực nông thôn. Đặc biệt, chú trọng các biện pháp minh bạch hóa quy hoạch sử dụng đất, quy trình, thủ tục và kết quả của việc lựa chọn nhà đầu tư để giao đất và cho thuê đất trong từng dự án cụ thể. Tăng cường hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các biện pháp bù lãi suất và bảo lãnh tín dụng; giảm chi phí tiếp cận đất phi nông nghiệp tại nông thôn đối với các chủ đầu tư…

Góp ý cho Đề án, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn có nhiều rủi ro như thiên tai, dịch bệnh vì vậy cần có chính sách hỗ trợ cho DN bù đắp được những rủi ro này; nên có khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho các làng nghề, tránh phát triển tự phát, không theo quy hoạch, dẫn đến gây ô nhiễm môi trường…

Đại diện các Bộ, ngành đều cho rằng, mấu chốt để khuyến khích các DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn chính là cơ sở hạ tầng, vì vậy cần phải đầu tư mạnh hơn để có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, hiện nay chúng ta có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn tuy nhiên những chính sách này chưa đủ mạnh. Việc khuyến khích các DN thuộc mọi thành phần kinh tế tiến hành đầu tư vào lĩnh vực này là một vấn đề quan trọng. Vì vậy phải có chính sách hấp dẫn thu hút DN đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Đề án để trình Chính phủ và trên cơ sở Đề án, xây dựng Nghị định về vấn đề này.