42/65 cơ sở sản xuất dọc sông Nhuệ vi phạm vệ sinh môi trường

ThienNhien.Net – Mới đây, qua kiểm tra, thanh tra 65 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên hai địa bàn huyện Từ Liêm và TP Hà Đông, Hà Nội, cho thấy, hầu hết các cơ sở đều vi phạm vệ sinh môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tiến hành kiểm tra, thanh tra tại 46 cơ sở thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, kết quả toàn bộ 46 cơ sở đều vi phạm, trong đó 40 cơ sở phải xử phạt hành chính. Chủ yếu là vi phạm không đăng ký chủ nguồn thải, quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định…

Đoàn thanh tra của UBND TP Hà Đông kiểm tra tại 16 cơ sở thì hầu hết các cơ sở khách sạn, nhà hàng có hệ thống xử lý nước thải sơ bộ nhưng chất lượng nước xả thải không đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường và đều xả trực tiếp vào Sông Nhuệ.

Bộ Quốc phòng đã kiểm tra 3 cơ sở: Nhà máy In quân đội 1, Nhà máy Z157, Viện vũ khí hầu hết đều không có hệ thống xử lý nước thải.

Trước tình hình đó, ngày 07/05, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định 68, 69, 269 về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh đang hoạt động tại địa bàn trên.

Thông qua quyết định này, UBND thành phố Hà Nội hy vọng trong thời gian tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ thực hiên đúng để không vi phạm vệ sinh môi trường.