Góp ý cho Dự thảo về Định nghĩa gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp

ThienNhien.Net – Mạng lưới VNGO&FLEGT vừa gửi văn bản cho Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về FLEGT và Lacey (Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) nhằm đóng góp ý kiến cho Dự thảo 5 về Định nghĩa gỗ và Sản phẩm gỗ hợp pháp của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của hoạt động tham vấn cộng đồng.

FLEGT
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Dự thảo này nằm trong lộ trình đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) về Chương trình thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản(FLEGT).

Văn bản khuyến nghị của Mạng lưới đã chỉ rõ tham vấn cộng đồng là một hoạt động không thể thiếu, đặc biệt là tham vấn các hộ gia đình là chủ rừng hoặc sinh sống dựa vào rừng để có một cách nhìn bao quát và thực tiễn hơn cho định nghĩa gỗ và các sản phẩm gỗ hợp pháp trong bối cảnh của Việt Nam.

Nhóm nòng cốt của Mạng lưới bày tỏ quan điểm mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho Dự thảo cũng như Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA/FLEGT thông qua các hoạt động tham vấn cộng đồng sẽ được Mạng lưới triển khai trong thời gian tới, như: Nâng cao năng lực cho các thành viên trong Mạng lưới để có thể tham gia một cách hiệu quả vào tiến trình đàm phán VPA/FLEGT; lập kế hoạch, triển khai và xây dựng báo cáo tham vấn cộng đồng tại một số tỉnh về định nghĩa gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp; đánh giá tác động tiềm tàng của VPA/FLEGT đến cộng đồng địa phương tại Việt Nam; và tổ chức các hoạt động tọa đàm với các bên liên quan về kết quả tham vấn cộng đồng của Mạng lưới.

Ngoài ra, bản góp ý còn đưa ra một số ý kiến như cần xem xét lại dòng chu chuyển gỗ để có được định nghĩa gỗ hợp pháp một cách toàn diện hơn và cần có khung tham chiếu về các luật liên quan một cách rõ ràng để thuận tiện cho việc triển khai sau này và tránh sự chồng chéo.

Mạng lưới VNGO&FLEGT ra đời vào tháng 1/2012, hiện bao gồm 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam, Viện nghiên cứu, Trung tâm phát triển thuộc các trường đại học trong các lĩnh vực vực lâm nghiệp, phát triển cộng đồng nông thôn, bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.