Bạc Liêu: Phát triển mô hình cánh đồng kiểu mẫu

ThienNhien.Net – Vụ lúa đông – xuân 2008-2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu đã áp dụng sản xuất thử nghiệm mô hình cánh đồng kiểu mẫu với diện tích 25 ha tại ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân. Bước đầu, mô hình này đã mang lại kết quả khả quan, đặc biệt cho hiệu quả kinh tế, nhất là giảm được chi phí, tăng năng suất sản xuất lúa trên cùng một diện tích đất.

Ninh Điền là địa phương truyền thống thâm canh tăng vụ, nông dân nhạy bén trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nguyên tắc thực hiện cánh đồng kiểu mẫu là quản lý đồng bộ từ chương trình “3 giảm- 3 tăng” và quản lý dịch hại tổng hợp IPM; tiến hành theo dõi bẫy đèn trong suốt một vụ lúa, xác định thời gian gieo sạ đồng loạt né rầy; sử dụng giống lúa xác nhận, giống lúa chất lượng cao; dùng phương pháp sạ hàng; bón phân cân đối phân đạm, phân lân, phân kali theo nhu cầu sinh trưởng phát triển cây lúa; bón phân đạm theo bảng so sánh màu lá lúa, đồng thời bổ sung phân vi lượng nhằm tăng sức đề kháng, chống chịu của cây lúa đối với dịch hại (như rầy nâu, bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn….), tăng sức chống chịu của lúa đối với thời tiết khô hạn hoặc phèn, mặn.

Những cái lợi lớn nhất là hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại IPM để quản lý dịch hại, sử dụng nước che chắn khi có rầy di trú khi cây lúa ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh; không phun thuốc trừ sâu ăn lá 40 ngày sau sạ; sử dụng hạn chế thuốc hóa học, thuốc có độ độc thấp, thuốc sinh học nhằm bảo vệ các loài thiên địch và sinh vật có ích, tránh hiện tượng bộc phát rầy nâu và các loại dịch hại khác.

Hàng tuần, theo dõi định kỳ sinh trưởng cây lúa, phân tích hệ sinh thái trước khi đưa ra quyết định về quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại hợp lý, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Hơn nữa, ruộng cánh đồng kiểu mẫu sạ hàng, sử dụng công thức phân đơn, bổ sung phân silica, vì vậy làm giảm chi phí đáng kể, chỉ gần 9 triệu đồng/ha, giảm hơn 3 triệu đồng/ha; đặc biệt, năng suất của mô hình này đạt gần 6,5 tấn/ha, tăng gần 1 tấn/ha so với sản xuất thông thường.

Mô hình cánh đồng kiểu mẫu đem lại nhiều lợi ích như: hiệu quả kinh tế, tăng năng suất, chất lượng, lợi nhuận và cho sản phẩm an toàn, bền vững. Bênh canh đó, còn làm giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Kỹ thuật sản xuất mang tính khép kín này phù hợp với đồng ruộng trên địa bàn cũng như loại bỏ được cách sản xuất tự phát, gây ra sâu hại, dịch bệnh…Kết quả từ mô hình cánh đồng kiểu mẫu là cơ sở giúp Bạc Liêu mở ra hướng chuyển hơn 50.000ha đất chuyên trồng lúa của tỉnh này sang mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn bền vững, và tương lai tiến tới sản xuất lúa chất lượng cao, đáp ứng thời kỳ hội nhập.