Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

ThienNhien.net – Đoàn phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hợp tác Khoa học Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc do Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học-Công nghệ Trần Quốc Thắng dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 13-15/04, tiến hành kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban.

Phái đoàn Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Kim Jung-hyun làm trưởng đoàn.

Khóa họp lần này tập trung kiểm điểm các kết quả đạt được trong 2 năm qua kể từ khóa họp lần thứ 4 diễn ra tại Hà Nội tháng 01/2007, ghi nhận các nội dung hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn 2010-2011.

Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban ngày 15/04, hai bên đã giới thiệu chính sách phát triển khoa học-công nghệ của mỗi nước, kiểm điểm lại những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này, nhấn mạnh việc khuyến khích các chương trình hợp tác chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi chuyên gia, các dự án công nghệ nano, nông nghiệp, hải dương học và quản lý khoa học.

Phía Hàn Quốc đã giới thiệu Sáng kiến 577, trong đó nêu chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Trong khi đó, phái đoàn Việt Nam giới thiệu về những đường hướng chủ đạo trong chính sách về khoa học-công nghệ của Việt Nam, đặc biệt chú trọng chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ cũng như những đổi mới trong lĩnh vực quan trọng này thời gian gần đây.

Hai bên cũng đã thảo luận các dự án nghiên cứu phát triển khoa học-công nghệ, những biện pháp cụ thể nhằm đưa các dự án này vào hoạt động và nhất trí tổ chức khóa họp lần thứ 6 của Ủy ban tại Hà Nội vào năm 2011.

Kết thúc chương trình làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Thắng và Thứ trưởng Kim Jung-hyun đã ký Nghị định thư của Khóa họp lần thứ 5 với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam ta tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, đoàn cũng đã thăm một số cơ sở, trong đó có Trung tâm chuyển giao công nghệ (Korea Technology Transfer Center – KTTC), Hiệp hội Kỹ thuật công nghệ Hàn Quốc (Korea Industrial Technology Association – KOITA), Viện Nghiên cứu thực phẩm Hàn Quốc để trao đổi một số dự án hợp tác cụ thể với các đơn vị này./.