Diễn đàn "Phát triển và bảo tồn lâm sản ngoài gỗ"

ThienNhien.Net – Vào chiều ngày 15/04/2009, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh sẽ tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Công nghệ với chuyên đề: "Phát triển và bảo tồn lâm sản ngoài gỗ". Diễn đàn sẽ diễn ra tại Hội trường Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

TS. Tống Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Quốc Gia cùng hai thành viên là Phó Viện trưởng Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT Quảng Ninh sẽ là những người điều hành Diễn đàn.

Diễn đàn sẽ có sự hiện diện của các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực lâm đặc sản như GS.TS Lê Đình Khả, GS.TS Nguyễn Xuân Quát công tác tại Hội khoa học Lâm nghiệp VN, TS. Nguyễn Huy Sơn, Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản…

Ngoài ra, tham gia Diễn đàn còn có lãnh đạo Cục Lâm nghiệp, đại diện của 15 Sở Nông nghiệp và PTNT, 15 Trung tâm Khuyến nông và 13 Chi cục lâm nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc cùng hơn 300 nông dân.

Diễn đàn “Phát triển và bảo tồn lâm sản ngoài gỗ” là nơi trao đổi, đánh giá về kỹ thuật và chính sách nhằm phát triển, bảo tồn lâm sản ngoài gỗ, là nơi giao lưu trực tiếp giữa các nhà khoa học với nông dân, giữa nhà sản xuất với các nhà kinh doanh.