Phát hiện một loài rắn mới ở Gia Lai

ThienNhien.Net – Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Việt Nam) với Vườn thú Cologne (Đức), một loài rắn mới vừa được phát hiện ở Việt Nam được đặt tên là Rắn mai gầm Gia Lai – <i>Calamaria gialaiensis</i> Ziegler, Nguyen & Nguyen, 2008.
Theo cuốn sách Bò sát và ếch nhái Việt Nam (Herpetofauna of Vietnam) vừa được xuất bản năm 2009 thì đây là loài rắn mai gầm thứ sáu được ghi nhận ở Việt Nam.

Mẫu chuẩn dùng để mô tả loài Rắn mai gầm Gia Lai được thu tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai từ năm 1999. Mẫu này có chiều dài thân 420 mm, dài đuôi 37 mm; có 13 hàng vảy quanh thân, 191 vảy bụng, lưng màu nâu nhạt, có đốm thẫm ở cổ và một số đốm dọc sống lưng ở vùng trước lỗ huyệt, có 2 đôi đốm sáng màu và 1 khoanh màu vàng ở mút đuôi.

Mô tả chi tiết về loài rắn này mới được đăng tải trên tạp chí Current Herpetology (tập 27, số 2) của Nhật Bản..