Đồng Tháp: Quy hoạch vùng nuôi cá tra đến năm 2020

ThienNhien.net – Ngày 12/03, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Hân đã phê duyệt quy hoạch vùng phát triển cá tra tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, với định hướng phát triển là đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến để nuôi cá tra đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, ưu tiên đầu tư ở vùng có cấp độ thích nghi tốt, khá.

Mục tiêu là khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, nhất là đất bãi bồi ven sông Tiền, sông Hậu để nuôi cá tra xuất khẩu, bố trí một cách hợp lý và đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở tại các vùng nuôi tập trung trên cơ sở khoa học và điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa bàn nhằm hạn chế các rủi ro về môi trường, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ, tránh sự xung đột giữa các ngành kinh tế, hướng tới một nền sản xuất công nghiệp sạch, an toàn và bền vững.

Theo quy hoạch, đến năm 2010 diện tích nuôi là 1.872 ha, sản lượng 285.000 tấn. Năm 2015, diện tích quy hoạch 2.550 ha, sản lượng 383.000 tấn. Năm 2020, diện tích quy hoạch 2.700 ha, sản lượng 400.000 tấn.

Trong quá trình phát triển vùng sản xuất tập trung, các huyện, thị, thành phố có thể chủ động điều chỉnh diện tích quy hoạch giữa các vùng nuôi trên địa bàn nhưng đảm bảo tổng diện tích vùng nuôi không vượt quá tổng diện tích quy hoạch và chỉ được điều chỉnh diện tích giữa vùng thích nghi tốt và thích nghi khá, không điều chỉnh diện tích từ vùng thích nghi tốt, khá sang vùng thích nghi trung bình.

Theo đó, các huyện Hồng Ngự, Cao Lãnh và Châu Thành được chọn là vùng sản xuất giống cá tra với quy mô lớn. Xây dựng cơ sở chế biến thức ăn, chế phẩm sinh học và hệ thống dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra, theo hướng ổn định và bền vững.

Quy hoạch đã đề ra các giải pháp thị trường và xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản, thức ăn thuỷ sản, giải pháp về giống, vốn nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh nghề nuôi cá tra của tỉnh.