Kết nối hành động vì một Việt Nam xanh

ThienNhien.net – Ngày 16/03, tại Hà Nội, 9 câu lạc bộ thanh niên tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam đã cùng ký Bản ghi nhớ hợp tác Chung tay vì một Việt Nam xanh – Kết nối cùng hành động, với mục đích chia sẻ kế hoạch hoạt động và những dự định hợp tác trong thời gian tới.

Bằng nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng và phong phú, 9 câu lạc bộ gồm Câu lạc bộ Ðạp xe vì Môi trường (C4E), Câu lạc bộ Hành trình xanh (GGC), Câu lạc bộ tiếng Anh và Môi trường (TGC), Câu lạc bộ 3R Hà Nội, Câu lạc bộ Môi trường 360o, Hội sinh viên Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Câu lạc bộ Sinh viên và Môi trường (Sn’E), Câu lạc bộ Ðại sứ Môi trường Bayer (BYEE club) và Câu lạc bộ EHE (Energy Health Environment) đang thu hút sự tham gia của các bạn trẻ.

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường đang trở nên nóng bỏng hiện nay, sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng, vai trò của thanh niên trong công cuộc bảo vệ môi trường có ý nghĩa to lớn. Những hoạt động của các câu lạc bộ này chủ yếu hướng tới việc nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của cộng đồng trong bảo vệ môi trường bằng cách chia sẻ hiểu biết, truyền thông bằng hành động cụ thể và bắt đầu từ những việc nhỏ để tạo nên ảnh hưởng lớn.

Cam kết “Chung tay vì một Việt Nam xanh – Kết nối cùng hành động” sẽ tạo ra sân chơi, nối các câu lạc bộ với các tổ chức cùng chung mục đích truyền thông và hành động để bảo vệ môi trường./.