Sông Đồng Nai sẽ “chết” như sông Thị Vải

ThienNhien.Net – Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, 21 Khu công nghiệp trên địa bàn có dự án đang hoạt động, hàng ngày thải ra 69.000m3 nước thải và hiện nay mới chỉ thu gom xử lý được 31% trong số đó. Vì thế, nếu chỉ dựa vào công suất thiết kế của các hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp, thì con số 31% lượng nước thải được xử lý như trên cần phải xem lại!

Nhiều Khu công nghiệp ở Đồng Nai đã có hệ thống xử lý nước thải, nhưng lượng thải lại lớn hơn nhiều so với công suất thiết kế. Có Khu công nghiệp lại vận hành hệ thống xử lý nước thải quá ít so với công suất hiện có hay có những Khu công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhưng doanh nghiệp không chịu đấu nối vào hệ thống xử lý.

Khu công nghiệp Long Thành có lượng nước thải 5.400m3/ngày đêm, chưa kể lượng nước thải phát sinh thêm. Tuy nhiên, công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp chỉ đạt 5.000m3/ngày đêm, đó là chưa nói hiện còn 23 dự án chuẩn bị đi vào hoạt động.

Tại các Khu công nghiệp Tam Phước, Nhơn Trạch 1, Biên Hòa 2, Loteco mặc dù đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhưng lượng nước thải cần được xử lý vẫn vượt công suất hệ thống. Trong khi đó, một số Khu công nghiệp lại có hệ thống xử lý nước thải với công suất lớn, nhưng các doanh nghiệp lại không đấu nối vào hệ thống dẫn đến không đủ công suất vận hành, gây lãng phí trong đầu tư.

Điển hình, Khu công nghiệp tại Gò Dầu có hệ thống xử lý nước thải với công suất 500m3/ngày đêm nhưng chỉ vận hành khoảng 1/3 công suất. Một số doanh nghiệp lại “lách” việc xả nước thải bằng cách cho thoát ra ngoài hàng rào hoặc cho tự thấm vào lòng đất.

Hiện toàn bộ lượng nước thải của các Khu công nghiệp trên địa bàn chủ yếu xả ra sông Đồng Nai (khoảng 44.000m3/ngày đêm) và sông Thị Vải (khoảng 21.000 m3/ngày đêm).

Nếu chính quyền địa phương không quyết liệt trong việc yêu cầu các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải và chấp hành nghiêm việc bảo vệ môi trường, tương lai không xa sông Đồng Nai cũng sẽ “chết” như sông Thị Vải!