Thuế tài nguyên đối với dầu khí lũy tiến theo sản lượng khai thác

ThienNhien.Net – Mới đây, Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các nhà thầu tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí, áp dụng đối với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009 và áp dụng đối với việc nộp thuế tài nguyên của các hợp đồng dầu khí được ký từ ngày 19/01/2009.

Theo đó, các nhà thầu tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô và khí thiên nhiên tại Việt Nam phải nộp thuế tại Cục Thuế địa phương nơi người nộp thuế đặt văn phòng điều hành chính.

Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm, người nộp thuế là người điều hành; hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng điều hành chung, người nộp thuế là công ty điều hành chung; hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh, người nộp thuế là doanh nghiệp liên doanh.

Trường hợp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, công ty thuộc Tập đoàn tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, người nộp thuế là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, công ty thuộc Tập đoàn.

Thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên được xác định trên cơ sở luỹ tiến từng phần của tổng sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực khai thác trong mỗi kỳ nộp thuế tính theo sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên bình quân mỗi ngày khai thác được của hợp đồng dầu khí, thuế suất thuế tài nguyên và số ngày khai thác trong kỳ tính thuế.

Thuế suất thuế tài nguyên đối với dầu thô từ 6-22% (với dự án khuyến khích đầu tư), 8-27% (dự án khác) ứng với mức sản lượng từ 20.000 -150.000 thùng/ngày. Đối với khí thiên nhiên, thuế suất thuế tài nguyên từ 0-6% (với dự án khuyến khích đầu tư), 0-10% (dự án khác) ứng với mức sản lượng khai thác từ 5-10 triệu m3/ngày.

Thuế tài nguyên được nộp bằng dầu thô, khí thiên nhiên; bằng tiền; hoặc một phần bằng tiền và một phần bằng dầu thô, khí thiên nhiên. Nếu nộp bằng dầu thô, khí thiên nhiên, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế bằng văn bản trước 6 tháng và hướng dẫn cụ thể về kê khai, nộp thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng phải thực hiện khai, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đồng thời thu nhập từ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.