Quảng Trị: Xây dựng Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

ThienNhien.Net – Quảng Trị đang thực hiện Đề án Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính chiến lược để bảo vệ và khai thác tiềm năng vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ và phục vụ cho việc phát triển kinh tế du lịch sinh thái vùng biển đảo.

Để thực hiện 2 nhiệm vụ này, Quảng Trị đã phối hợp với Viện nghiên cứu biển (thuộc Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn) điều tra, lập hồ sơ về tiềm năng sinh thái biển quanh đảo Cồn Cỏ.

Tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Đề án Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Khu BTBĐ). Theo đó, khu BTBĐ Cồn Cỏ có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ tài nguyên biển, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ nơi quần cư các loài sinh vật, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và du lịch sinh thái, duy trì và cải thiện sinh kế, quản lý và sử dụng bền vững nguồn lợi hải sản.

Loại hình bảo tồn loài, sinh cảnh gồm: hệ sinh thái rạn san hô và các loài động, thực vật biển quý hiếm, trong đó có san hô màu đỏ rất quý hiếm… Phạm vi diện tích bảo tồn 4.532 ha, bao gồm 3 phân khu, 1 vùng phát triển cộng đồng và vành đai của Khu BTBĐ Cồn Cỏ. Đề án cũng hình thành 5 chương trình quản lý Khu bảo tồn này, trong đó có nghiên cứu, đào tạo, phục hồi sinh vật biển…Hiện tại tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi đầu tư để thực hiện 5 chương trình của đề án. Trước mắt, tỉnh sẽ dùng ngân sách hàng năm để giải quyết những phần việc ban đầu của đề án.