Miễn tiền sử dụng đất đối với đất lòng hồ thủy điện

ThienNhien.Net – Ngày 24/2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép áp dụng hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích lòng hồ thủy điện của các dự án thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, đối với diện tích đất còn lại của dự án, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích lòng hồ thủy điện vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Công trình thủy điện Đồng Nai 3 và 4 được xây dựng trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Công trình thủy điện Đồng Nai 3 bao gồm 2 tổ máy có công suất 180 MW, với sản lượng điện sản xuất 589 triệu KWh/năm; diện tích hồ chứa nước là 56 km2, tổng dung tích chứa nước là 1 tỷ 400 triệu m3.

Công trình thủy điện Đồng Nai 4 gồm 2 tổ máy, có công suất 340 MW, với sản lượng điện sản xuất 1 tỷ 104 triệu KWh/năm; diện tích hồ chứa nước là 14 km2, tổng dung tích chứa nước là 350 triệu m3.

Dự kiến, 2 công trình trên có tổng sản lượng điện trung bình hơn 1 tỷ 700 triệu KWh/năm, bổ sung vào nguồn điện quốc gia. Công trình thủy điện Đồng Nai 3 và 4 góp phần hạn chế lũ sớm, điều tiết nguồn nước cho nhu cầu sản xuất trong vùng, cung cấp nước tưới cho hơn 13.000 ha cây trồng, cải tạo môi trường, phát triển du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản… góp phần phát triển kinh tế- xã hội vùng Nam Tây Nguyên.