Quảng Ninh: 80/281 con gấu không gắn chip

Kết thúc kiểm tra số gấu nuôi nhốt trên địa bàn thành phố Hạ Long và huyện Yên Hưng (Quảng Ninh), đoàn thanh tra đã phát hiện 80/281 con gấu không có chip điện tử quản lý.

Đoàn kiểm tra đã quyết định khóa chuồng, nghiêm cấm vận chuyển, khai thác và bàn giao số gấu trên cho các chủ nuôi gấu tạm quản lý, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Ngày 26/09, Cục Cảnh sát môi trường (C36), Bộ Công an đã phát hiện 6 trang trại trên đang nuôi nhốt khoảng 300 con gấu phục vụ việc lấy mật và giết thịt cho du khách nước ngoài thưởng thức.