Công tác khoa học công nghệ trong nông nghiệp

ThienNhien.Net – Sáng ngày 20/2/2009, tại Hà Nội, Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị báo cáo công tác khoa học công nghệ năm 2008 và kế hoạch năm 2009. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm trực thuộc Bộ NN và PTNT; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chủ trì hội nghị.

Theo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, trong năm 2008 Vụ KHCN và MT – Bộ NN và PTNT đã công nhận chính thức và cho sản xuất thử 30 giống lúa thuần, lúa lai năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh khá, thích nghi với nhiều vùng sinh thái. Lai tạo và khảo nghiệm thành công các cặp lợn lai 3 – 5 máu ngoại (Landrace; Yorkshire; Duroc) có tỷ lệ nạc 56 – 60%; trong phòng chống bệnh dịch tả lợn đã cải tiến lịch tiêm phòng và xây dựng một số cơ sở giống lợn an toàn…. đã nuôi thành công một số loài nhập nội như cá hồi vân và cá tầm; nuôi thử nghiệm cá tra trong ao hiệu quả tốt. Tổ chức triển khai thực hiện 53 đề tài, dự án với tổng kinh phí là 45,279 tỷ đồng và xây dựng kế hoạch năm 2009 với 78 đề tài. Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ 18,431 tỷ đồng cho 24 phòng thí nghiệm, các dự án triển khai đúng tiến độ phục vụ hoạt động nghiên cứu và triển khai của đơn vị.

Đặc biệt, năm 2008 Vụ đã tổ chức xác định 85 đề tài và 10 dự án cấp Bộ mới, đồng thời rà soát 180 đề tài và 21 dự án tiếp tục từ những năm trước để đưa vào thực hiện năm 2009. Xây dựng, trình Thủ tướng, Bộ trưởng ban hành nhiều văn bản như: Chính sách khuyến nông cho người nghèo; Quy chế quản lý chương trình khuyến nông, khuyến ngư quốc gia; Đề án phát triển khuyến lâm giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng 2020…

Trong kế hoạch năm 2009, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn trong xác định nhiệm vụ, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện là một trong những giải pháp đầu tiên để thực hiện tốt kế hoạch năm 2009 của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài/dự án so với kế hoạch được phê duyệt; tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách quản lý khoa học công nghệ. Đề nghị nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho sản xuất, đề nghị các Cục quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt trong hoạt động tư vấn xác định nhiệm vụ, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện và nghiệm thu đánh giá kết quả.