Phi-líp-pin đẩy mạnh thực thi Luật Bảo vệ Môi trường

ThienNhien.Net – Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines, năm 2009 sẽ là năm mà Luật Bảo vệ Môi trường sẽ được thực thi mạnh mẽ để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường của quốc gia này.
 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Philippines, ông Jose Atienza Jr. cho biết trước hết Bộ sẽ chỉnh đốn lại chức năng các giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Mục tiêu nhằm gắn trách nhiệm của họ với việc đẩy mạnh thực thi Luật Bảo vệ Môi trường.chặt chẽ hơn.
 
Ông cũng đã yêu cầu các cán bộ, nhân viên trực thuộc Bộ thực thi nghiêm khắc các chính sách bảo vệ môi trường. Hễ ai đó trong số họ bị tố cáo và kết quả thẩm tra cho thấy có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn xâm hại môi trường như khai thác gỗ lậu, khai thác khoáng sản trái phép sẽ bị đình chỉ công tác ngay lập tức.
 
Ngài Bộ trưởng nhấn mạnh qua chiến dịch này, việc thực thi Luật Bảo vệ Môi trường của Phi-líp-pin chắc chắn sẽ được đẩy mạnh và áp dụng tới mọi đối tượng. Ông tin rằng chỉ có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới hòng ngăn chặn hiệu quả các hành động phá hoại môi trường.
 
Cũng theo ông, các quan chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Philipines cần có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm thực thi các điều quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường.
 
Trong năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường Philipines sẽ quan tâm sát sao hơn đến vấn đề bảo vệ các tài nguyên đất, nước, không khí và rừng.