Ấn phẩm mới về thực trạng ô nhiễm các khu, cụm công nghiệp

ThienNhien.Net – Để có cái nhìn tổng quát về thực trạng ô nhiễm môi trường và những bất cập trong công tác quản lý môi trường hiện nay, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – xã hội Quốc gia đã phối hợp với Hiệp hội làng nghề Việt Nam tổng hợp và biên soạn một ấn phẩm mang tựa đề “Ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm, điểm công nghiệp: Thực trạng và một số kiến nghị trong công tác quản lý”.


Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, đã có nhiều thành phố, khu công nghiệp ra đời phát triển tương đối nhanh và là khu vực đi đầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đến nay, Việt Nam đã có trên 700 khu đô thị lớn nhỏ và khoảng 200 khu công nghiệp, tập trung chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng và vùng ven biển miền Trung. Tuy nhiên quá trình phát triển nhanh chóng của các đô thị và khu công nghiệp đã gây ra những sáo trộn về mặt xã hội và làm ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn.
 Quá trình đô thị hoá nhanh, với hàng loạt các nhà máy ra đời đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, nhưng đồng thời cũng làm cho dòng người di cư từ nông thôn ra thành phố gia tăng nhanh chóng và kéo theo đó là sự bùng nổ phương tiện giao thông dẫn đến thách thức về môi trường. Đặc biệt, trong thời gian gần đây vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề nóng hổi khi các vụ vi phạm về môi trường rất nghiêm trọng của các nhà máy trong các khu công nghiệp lần lượt bị phat giác ở nhiều địa phương. Đây là một thực trạng đáng báo động và đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trong công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.
 
Nội dung của ấn phẩm gồm 3 phần:
 
    I. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm, điểm công nghiệp
    II. Những bất cập trong công tác quản lý môi trường
    III. Một số kiến nghị