Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 3, Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua chủ trương đầu tư và cho phép bổ sung vào Quy hoạch điện VI dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 3, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà máy có quy mô công suất khoảng 2×135 MW, công nghệ lò sôi tuần hoàn (CFB) sử dụng xít thải mỏ than, than bùn, than xấu có nhiệt trị thấp với tiêu chí dự án cải thiện môi trường. Nhà máy được xây dựng tại phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, sẽ được hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2012.

Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đàm phán trực tiếp với Wuhan KAIDI holding Investment Co. LTD – Trung Quốc để thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh, KAIDI là đối tác đầu tư, cung cấp 100% vốn nước ngoài (không bảo lãnh của Chính phủ) để đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy.

Trường hợp đàm phán không đảm bảo lợi ích hoặc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án (không kéo dài quá 12 tháng), TKV chấm dứt đàm phán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đầu tư dự án theo phương thức khác.

TKV chỉ được phép ký Hợp đồng với KAIDI và khởi công sau khi Hợp đồng mua bán điện (PPA) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được ký kết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đối với Dự án thủy điện Tà Thàng, tỉnh Lào Cai.

Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh. Thủ tướng cho phép chủ đầu tư được nộp các khoản phí bảo lãnh phát sinh trong thời gian xây dựng vào ngày thanh toán đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng.

Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay, về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.