Chương trình “3 giảm, 3 tăng” tại bạc Liêu

ThienNhien.Net – Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã áp dụng Chương trình “3 giảm, 3 tăng” trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, và đã thu được những kết quả tốt đẹp.


Vụ đông xuân năm 2009 – 2010, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bạc Liêu đã thực hiện trình diễn lúa chất lượng cao áp dụng theo quy trình 3 giảm 3 tăng với tổng diện tích 46 ha trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Các hộ tham gia thực hiện mô hình được hỗ trợ một phần kinh và được cán bộ khuyến nông tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn thực hành các bước trên đồng ruộng theo từng giai đọan phát triển của cây lúa.

Qua thời gian chuyển giao và thực hiện mô hình, người dân có thể nắm bắt quy trình dễ dàng để sau đó tự mình áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
Kết quả cho thấy, nhờ áp dụng biện pháp này đã giảm được lượng lúa giống từ 20 – 80kg/ha, giảm chi phí thuốc trừ sâu, điều chỉnh lượng phân bón phù hợp, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, tạo ra sản phẩm sạch, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khoẻ cộng đồng.

Tuy nhiên, còn một số hộ tham gia hiệu quả đem lại chưa cao, do bà con áp dụng chưa đúng quy trình kỹ thuật như: tiến độ xuống giống chậm, không đồng lọat, bón phân không cân đối, còn ngại khi áp dụng mô hình canh tác mới…

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bạc Liêu sẽ triển khai rộng rãi mô hình này trên địa bàn với hàng trăm hộ tham gia, đồng thời, tổ chức cho nông dân tham quan, hội thảo đầu bờ là cơ sở để khuyến cáo nhân rộng.