3 dự án thủy điện sử dụng vốn vay của Ấn Độ

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý danh mục 3 dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ.

Đó là Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Trai 4, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Sơn La, Chủ đầu tư Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà; Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Yan Tann Sien, cơ quan chủ quản UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà; Dự án xây dựng nhà máy Nậm He, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Điện Biên, chủ đầu tư Công ty cổ phần năng lượng Sông Đà – Điện Biên.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chủ đầu tư các dự án đàm phán với phía Ấn Độ về các điều kiện cụ thể cho khoản vay, bảo đảm hiệu quả kinh tế – tài chính của các dự án trên.

Dự án thuỷ điện Nậm Trai 4 thuộc địa phận xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La sử dụng lưu lượng và chênh lệch cột nước địa hình để phát điện; hòa vào lưới điện hiện có của khu vực góp phần làm tăng sản lượng điện, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Nhà máy thủy điện Yan Tann Sien thuộc địa phận huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất là 19,5 MW, dự kiến hoàn thành và phát điện vào tháng 6/2010; Nhà máy thủy điện Nậm He có công suất 14,4 MW.