Đồng Nai: Tài nguyên nước mặt còn ô nhiễm nặng cục bộ

Sông Đồng Nai đoạn gần cống xả thải Tân Mai đang bị ô nhiễm nặng

ThienNhien.Net – Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai vừa công bố kết quả quan trắc nước mặt tại một số sông lớn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả quan trắc cho thấy tình trạng ô nhiễm trên một số sông lớn giảm so với năm 2011, tuy nhiên, tại một số đoạn sông mức độ ô nhiễm lại trầm trọng hơn trước.

Cụ thể, trên sông Đồng Nai, vị trí gần cống thải Tân Mai (TP.Biên Hòa) và khu vực cầu Đồng Nai hàm lượng vi khuẩn gây bệnh E.Coli trong nước vượt quy chuẩn từ 30 đến 150 lần và hàm lượng vi khuẩn gây bệnh Coliform vượt quy chuẩn cho phép từ 3 đến 9,2 lần.

Được biết, mức độ nhiễm mặn đối với sông Thị Vải cũng ngày càng gia tăng.