Hỗ trợ 40 tỷ đồng cho tỉnh Hòa Bình xử lý sạt lở

ThienNhien.Net – Ngày 2/1, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tạm ứng 40 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình để đầu tư xử lý các công trình chống sạt lở cấp bách kè Suối Đúng khu vực phường Tân Thịnh và kè Ngòi Dong phường Thịnh Lang.

UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện các dự án nêu trên đúng quy định; sử dụng nguồn vốn được bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng, đồng thời huy động thêm các nguồn lực địa phương để đầu tư dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kịp thời phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009 và các năm tiếp theo.