Tăng cường hiệu quả của cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng

Từ những năm 1990, Nhà nước đã thực hiện chính sách giao rừng nói chung và cho cộng đồng địa phương nói riêng, song cho đến nay, chính sách này còn gặp nhiều khó khăn và rào cản. Trong đó, cộng đồng địa phương còn chưa được thừa nhận đầy đủ và nhận được sự ủng hộ cần thiết về mặt pháp lý cũng như kinh tế để thực hành quản trị rừng bằng kiến thức và văn hóa truyền thống.

Mời các bạn theo dõi phóng sự Tăng cường hiệu quả của cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát trên Chương trình Môi trường và Cuộc sống của VTV2. Phóng sự được thực hiện với sự phối hợp của Dự án Quản trị Đất đai Khu vực Mê Kông (MRLG) và sự đồng hành của Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao (CEGORN), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC).

Nguồn:
PanNature