Hợp tác để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung "Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Thích ứng và Giảm nhẹ biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2013".

Biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là vấn đề về phát triển. BĐKH ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, gây dịch bệnh, đói nghèo, thiếu đất canh tác, suy giảm đa dạng sinh học…

Việt Nam đã đề ra nhiều biện pháp ứng phó với BĐKH. Ngày 3/12/2007, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH toàn cầu. Ứng phó với BĐKH mang tính quốc gia, khu vực, toàn cầu nên phải được tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, tổng hợp, liên ngành, liên vùng.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Hiệp định tín dụng đối với dự án “Khu xử lý rác thải và Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại Hà Tĩnh” với Ngân hàng Fortis Bank của Bỉ. Thủ tướng giao Bộ Tài chính ký Hiệp định tín dụng trên với Ngân hàng Fortis Bank.