Ứng dụng công nghệ sạch hơn cho các cơ sở sửa chữa, đóng tàu biển

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các nhiệm vụ bảo vệ môi trường GTVT trong tình hình mới.

Theo đó, các Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp trong ngành GTVT thiết lập và triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2020, 80% doanh nghiệp trong ngành được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Chứng chỉ ISO 14001.

Khuyến khích nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp.
Định kỳ quan trắc, đo đạc, đánh giá các thông số môi trường về nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa và đóng mới tàu thủy, cảng biển, cảng sông, phá dỡ tàu cũ, chế tạo ô tô, xe máy, súc rửa tàu dầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trước ngày 1/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, khẩn trương lập Đề án bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng lộ trình và tổ chức lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các đoàn tàu khách. Phấn đấu đến 2025, 100% toa xe khách được lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt.

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển HYUNDAI-VINASHIN xử lý triệt để chất thải hạt NIX đã qua sử dụng và đưa Công ty ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sạch hơn cho các cơ sở sửa chữa, đóng tàu biển trong Tập đoàn.