Sử dụng hiệu quả lò đốt chất thải rắn y tế ở tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 8 bệnh viện, gồm 6 bệnh viện tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Lao và bệnh Phổi. Tất cả đều được xây dựng hệ thống lò đốt chất thải rắn, trong đó các lò đốt ở các bệnh viện tuyến huyện đã sử dụng khá hiệu quả.

Ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng lò đốt dầu công nghệ của Anh có công suất lớn, các bệnh viện khác đều sử dụng lò đốt công suất 5 kg/giờ do Sở Khoa học – Công nghệ lắp đặt, toàn bộ kinh phí mua trang thiết bị và lắp đặt được ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Hệ thống lò đốt của bệnh viện tuyến huyện được thiết kế trên cơ sở nguyên lý 3 buồng với các buồng đốt sơ cấp, thứ cấp, hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ với lượng nhiên liệu dầu tiêu hao chỉ từ 3- 4 lít/h. Lò đốt này có ưu điểm là công suất phù hợp với các bệnh viện nhỏ, hoạt động theo hệ thống liên hoàn, có thể tiêu huỷ được toàn bộ chất thải rắn y tế và khử được mùi khói trước khi thải ra bên ngoài, đảm bảo môi trường xung quanh.

Vận hành lò đốt đã giúp giảm phát tán bệnh dịch và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do lượng chất thải không nhiều, để tiết kiệm chi phí, một số bệnh viện thường gom rác lại cho đến khi đủ một mẻ mới cho vào đốt nên đã ảnh hưởng đến chất lượng của lò và hiệu quả xử lý ô nhiễm chưa cao.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ hiệu quả của lò đốt rác ở các bệnh viện tuyến huyện, Sở đang xem xét cải tiến lại lò đốt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh do vừa tiêu hao nhiều nhiên liệu, vừa không xử lý được khí thải, gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng.