Hội thảo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Sáng 11/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai”. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành cùng đại diện các bộ, ngành và một số cơ quan liên quan khác. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Thái Lai chủ trì Hội thảo.

Dự án Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai do Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện từ tháng 12/2006 đến tháng 12/2007.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng khuôn khổ chung để bảo vệ, khai thác, phát triển và sử dụng tài nguyên nước; phòng chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra và bảo vệ môi trường liên quan đến tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai. Đồng thời, Dự án cũng xác định các quy tắc hoạt động để quản lý, sử dụng tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai như: Phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước và các hệ thủy sinh thái; phòng chống và giảm thiểu tác hại do nước gây ra.

Hội thảo đã nghe Tiến sĩ Tô Văn Trường, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam trình bày những nội dung cụ thể đối với vấn đề quy hoạch tài nguyên nước sông Đồng Nai. Mục tiêu của quy hoạch tài nguyên nước chính là để khuyến khích sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; cung cấp một hệ sinh thái ổn định, có sản phẩm chất lượng cao; nhận biết và khôi phục các tài nguyên thiên nhiên giảm cấp; phối hợp các chính sách, các chương trình và các hoạt động; và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

Đồng thời, việc quy hoạch tài nguyên nước sông Đồng Nai cũng đặt ra 15 vấn đề cơ bản trong phát triển và quản lý tài nguyên nước trên lưu vực như: quản lý rừng đầu nguồn, phát triển thủy điện, lũ và kiểm soát lũ, sự cạn kiệt nguồn nước; cấp nước cho nông nghiệp; cấp nước cho dân sinh và công nghiệp…

Từ những vấn đề cụ thể trên cần xác định các vấn đề ưu tiên quản lý ứng với từng lưu vực sông, đặc biệt là 5 vấn đề ưu tiên hàng đầu cho quy hoạch tài nguyên nước tại 12 tỉnh trên lưu vực sông Đồng Nai. Có 5 vấn đề ưu tiên cần được giải quyết trên lưu vực sông Đồng Nai hiện nay là ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước trong mùa khô, quản lý nguồn nước, vấn đề nước ngầm bị khai thác quá mức và lũ lụt trong mùa mưa.

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai được thực hiện trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước, địa phương và trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đã có.