Khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng mức kỷ lục

ThienNhien.Net – Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 25/11 công bố báo cáo cho biết mật độ các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân làm trái đất ấm dần lên, đã tăng lên mức kỷ lục trong năm qua.

Theo số liệu thống kê mới nhất của WMO, lượng khí điôxít cácbon (CO2) trong khí quyển đã lên tới 383,1 phần triệu (ppm), tăng 0,5% so với năm 2006. Mật độ ôxít nitơ trong năm 2007 cũng ở mức cao kỷ lục (tăng 0,25%) và lượng khí mêtan tăng 0,34%, vượt cả mức cao nhất đo được trong năm 2003.

Nếu so sánh các chỉ số thống kê hàng năm về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Cơ quan nghiên cứu khí quyển và đại dương học, tổng lượng khí thải trong khí quyển trong năm 2007 đo được đã tăng 1,06% so với năm 2006 và tăng 24,2% kể từ năm 1990. Riêng lượng khí CO2 trong khí quyển đã tăng tới 37% kể từ thế kỷ 18.

Thống kê của WMO cho biết 4 loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính phổ biến nhất trong khí quyển là đioxít cácbon, mêtan, ôxít nitơ và clophloruacácbon (CFC).

Các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch và làm nông nghiệp là yếu tố chính tạo ra khí thải độc hại, nguyên nhân cơ bản làm trái đất ấm dần lên và biến đổi khí hậu.

Mặc dù có những cam kết trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto, song lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn đang tăng tại các nước công nghiệp hóa, đe dọa nỗ lực chống biến đổi khí hậu của cộng đồng quốc tế.

Theo báo cáo của WMO, dấu hiệu lạc quan nhất đối với Kyoto là chỉ có lượng khí CFC đang giảm chậm.