Thành lập Hội đồng thẩm định quốc gia các kịch bản cảnh báo sóng thần

ThienNhien.Net – Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quốc gia các kịch bản cảnh báo sóng thần.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến là Chủ tịch Hội đồng. 10 ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo, chuyên gia, chuyên viên của các Viện, Tổng cục thuộc các Bộ, ngành liên quan.

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định các kịch bản cảnh cáo sóng thần theo quy định hiện hành; kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép ứng dụng các kịch bản cảnh báo sóng thần vào thực tiễn.