Hội thảo “Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm thủy sản”

ThienNhien.Net – Ngày 26/11/2008, tại Hà Nội, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (NAFIQAD) phối hợp với Dự án Hợp phần Quản lý Chất lượng thuỷ sản sau thu hoạch và xúc tiến thương mại (POSMA) đã tổ chức Hội thảo quốc gia về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm thuỷ sản.

Tham dự Hội thảo gồm có bà Trần Bích Nga – Phó Cục trưởng NAFIQAD, đại diện các Cục, Vụ, Viện Nghiên cứu, các chi cục – trung tâm QLCL, ATVS và TYTS các tỉnh ven biển và các trường đại học… thuộc ngành thuỷ sản. Đặc biệt có các chuyên gia tư vấn đến từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Nam Ôxtrâylia (SARDI) là Tiến sỹ John Sumner và Tiến sỹ Andreas Kiermeier; và chuyên gia tư vấn trong nước bà Huỳnh Lê Tâm.

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết tham gia Hiệp định Vệ sinh ATTP và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải có khả năng chứng tỏ được rằng chúng ta phải hiểu về những nguy cơ gắn liền với các sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia ra thành các nhóm để thảo luận bao gồm các nội dung chính như : Xác định 5 mối nguy về an toàn thực phẩm của các sản phẩm thuỷ sản ở Việt Nam và phân loại những mối nguy đó theo mức độ nghiêm trọng; Sắp xếp các mối nguy gắn với sản phẩm đối với các sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam; Thu thập thông tin về mức phơi nhiễm của người tiêu dùng đối với các mối nguy trong những sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam.

Hội thảo này là bước đầu tiên trong quá trình tìm hiểu những yêu cầu nhằm thoả mãn các nhà nhập khẩu rằng Việt Nam có thể quản lý nguy cơ mà họ cho là quan trọng. Bước thứ hai sẽ được tập trung vào Salmonella trong tôm xuất khẩu. Bước thứ ba là một dự án sẽ được thực hiện vào đầu năm 2009 nhằm thiết lập tất cả các hợp phần để tiến hành đánh giá nguy cơ.