Khai thác, thu hồi khoáng sản tại Hà Giang và Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Theo công văn của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đồng ý việc UBND tỉnh Hà Giang cấp phép, khai thác, thu hồi khoáng sản chì, kẽm vùng ngập nước lòng hồ thuộc Dự án thủy điện Nho Quế I, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Giang lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm khai khoáng để thực hiện; đồng thời lưu ý việc khai thác, thu hồi khoáng sản phải khẩn trương, đảm bảo không lãng phí tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án thủy điện.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, cấp phép khai thác đối với các tảng đá lăn trên mặt tại điểm mỏ đá granit huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng lưu ý, đá granit khai thác phải được đầu tư chế biến hoặc cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất, chế biến trong nước, không được xuất khẩu đá granit thô.

UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp lập đề án khai thác điểm mỏ đá granit tại khu vực nêu trên; lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực khai thác đá granit nêu trên và các vùng lân cận theo quy định hiện hành.