Chuyển giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai

ThienNhien.Net – Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý chuyển giao Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đồng Nai thuộc UBND tỉnh Bình Phước cho Công ty Cao su Phú Riềng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty Cao su Phú Riềng sau khi tiếp nhận bàn giao có trách nhiệm bảo vệ diện tích rừng phòng hộ theo quy định của Luật Bảo vệ Phát triển rừng; đồng thời có phương án quản lý, sử dụng đất, rừng sản xuất theo quy hoạch của ngành và địa phương theo đúng quy định hiện hành.

Công ty Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 6/9/1978, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GERUCO), có chức năng và nhiệm vụ: trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu cao su; xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư và kinh doanh địa ốc; chăn nuôi gia súc, gia cầm và chế biến gỗ nguyên liệu. Sản lượng khai thác cao su bình quân hàng năm đạt 29.000 tấn.