Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai xây dựng bãi chôn chất thải rắn

ThienNhien.Net – Nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường do sự gia tăng đột biến lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa đồng ý triển khai dự án “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành” trong năm 2010.


Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh có diện tích 6 ha sẽ được xây dựng tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành với kinh phí đầu tư khoảng 26 tỷ đồng từ vốn ngân sách và Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh.

Trước đây, nhiều địa điểm đã được tỉnh quy hoạch làm nơi chôn lấp, xử lý rác thải nhưng do hạn chế về nguồn kinh phí nên tiến độ triển khai chậm. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt buộc các doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống xử lý chất thải khi triển khai dự án mới, đặc biệt là các ngành chế biến hải sản, da giày, may mặc, sản xuất thép…
Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 10/05, hiện tại, Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 3 dự án xử lý rác sinh hoạt, tuy nhiên các dự án này đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và dự kiến sau 2-3 năm nữa mới đi vào hoạt động nên rác thải sinh hoạt vẫn đang được xử lý theo hình thức chôn lấp không hợp vệ sinh.

Việc xây dựng bãi chôn chất thải sinh hoạt hợp vệ sinh nói trên là giải pháp tình thế trước tình trạng trên và bãi chôn rác này sẽ đóng cửa khi các dự án xử lý rác sinh hoạt đã đi vào hoạt động.