Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Một số hộ dân ở khu M14, ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội phản ánh: Nhiều năm nay phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội sử dụng than đốt lò nướng bánh, xả khí than ra môi trường và gây tiếng ồn chạy máy suốt 24/24h. Sau khi kiểm tra thực tế, ngày 16/10/2008, UBND quận Đống Đa có Công văn số 29/TB-UBND-TNMT yêu cầu Công ty nhanh chóng tiến hành các biện pháp xử lý chất thải, nếu không sẽ phải ngừng hoạt động.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội đã không chấp hành, thực hiện đúng nội dung được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu đối với Công ty kèm theo Quyết định phê chuẩn số 626/KHCN&MT-QLMT ngày 5/5/1998 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cấp. Hiện nay, Công ty vẫn chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Nước thải sản xuất (nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị) bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, cụ thể có hàm lượng chất hữu cơ (BOD5 = 62,35 mg/l) vượt tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 5945 – 2005 (cột B) hơn 1 lần (BOD5 = 50 mg/l).

Cuối năm 2009, Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội sẽ chuyển cơ sở sản xuất đến khu công nghiệp Quốc Oai, Hà Nội.

UBND quận Đống Đa cho biết, thời vụ sản xuất vào ngày lễ tết, Công ty sử dụng nhiên liệu than đá để nướng bánh nên có phát sinh khí thải. Quá trình đốt nhiên liệu này gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Để đảm bảo môi trường sinh hoạt trong sạch cho người dân, UBND quận Đống Đa yêu cầu Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội phải thực hiện các biện pháp xử lý như: Về nước thải phải đạt tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 5945 – 2005 (cột B) trước khi xả nước thải vào cống thoát nước chung của thành phố; Về khí thải phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 5937 – 2005 và TCVN 5939 – 2005 trước khi thải ra môi trường.

Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhận được thông báo, nếu Công ty không có biện pháp khắc phục (lắp đặt và xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm) mà vẫn tiếp tục xả khí thải, mùi và nước thải ô nhiễm ra môi trường, UBND quận Đống Đa sẽ có biện pháp buộc Công ty phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và sẽ báo cáo UBND thành phố để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.