Cần chung tay giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

ThienNhien.Net – Ngày 12/11/2008 tại Hội trường Quốc hội đã diễn ra phiên chất vấn Bộ trưởng Y tế. Vệ sinh an toàn thực phẩm và rác thải y tế là các chủ đề nóng bỏng trong phiên chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu.

An toàn vệ sinh thực phẩm

Trong 65 phút, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã nhận được 11 lượt câu chất vấn tập trung chủ yếu vào vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai (Tây Ninh ) chất vấn Bộ Y tế đã kiểm tra chất bảo quản độc hại trong các trái cây ngoại nhập chưa? Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu trả lời, các Bộ, ngành trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

Để làm rõ hơn vấn đề này, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bổ sung, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm là đầu mối trong hoạt động của lực lượng quản lý thị trường phối hợp với thanh tra chuyên ngành của các Bộ kiểm tra, kiểm soát, thực phẩm lưu thông trên thị trường.Nếu phát hiện vi phạm các quy định theo tiêu chuẩn chất lượng và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm thì lực lượng quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp cùng các ngành tiến hành các biện pháp xử lý như rút giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Y tế, cho rằng, mặc dù là trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành nhưng vẫn cần phải có một “nhạc trưởng”, phải có trách nhiệm rõ ràng của tổ chức hay cá nhân khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan sức khoẻ con người phát sinh.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu trả lời: Có những lĩnh vực, một ngành chịu trách nhiệm quản lý nhưng cũng có những lĩnh vực buộc phải đa ngành quản lý. Việc giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi sự chung sức của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương cũng như của các địa phương.

Bộ trưởng cũng thừa nhận, phải có “nhạc trưởng” chịu trách nhiệm chung về vấn đề này và “nhạc trưởng” đó là Bộ Y tế vì cơ quan này được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xử lý rác thải y tế

Bên cạnh đó, vấn đề rác thải y tế cũng nhận đuợc sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Đại biểu Phan Trung Lý (Nghệ An) chất vấn: Bộ Y tế đã có những biện pháp gì để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế.

Bộ trưởng cho biết, về việc xử lý rác thải rắn độc hại nguy hiểm, Bộ tiếp tục xây dựng quy hoạch và sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành phố phải xử lý bằng lò đốt tập trung đủ tiêu chuẩn như ở Hà Nội.

Các bệnh viện phải phân loại lại rác thải thông thường và rác thải độc hại nguy hiểm để công ty môi trường đô thị đến thu gom và xử lý.

Về xử lý nước thải, Bộ Y tế đang làm quy hoạch và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng cho biết, để giải quyết đồng bộ vấn đề này thì cần tổng kinh phí khoảng 1.200 tỷ đồng (chưa tính trượt giá).

Thực hiện tốt lời hứa với các đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã có một báo cáo ngắn gọn về việc thực hiện những lời hứa trước đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Về vấn đề bảo hiểm y tế tự nguyện, ngày 10/12/2007, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Tài chính đã đi đến thống nhất và quyết định sửa quy định bắt buộc tất cả các thành viên trong hộ gia đình và 10% số hộ trong xã, phường hoặc 10% số học sinh trong nhà trường cùng mua bảo hiểm trong Thông tư số 06 liên Bộ Y tế-Tài chính.

Về nhóm vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong ngành y tế, trong 1 năm qua, Bộ Y tế đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành quyết định cử tuyển cho con em người dân tộc thiểu số và vùng sâu, xa có đầy đủ điều kiện bắt buộc, có nguyện vọng theo học ngành Y sẽ được đặc cách để tham dự vào chương trình đào tạo 11.600 bác sĩ và cán bộ y tế từ nay đến 2018.

Đây được xem là bước ngoặt trong 10 năm tới cho công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế. Bên cạnh đó là những quyết định về đào tạo theo yêu cầu địa chỉ, đào tạo liên thông, đào tạo liên tục và đặc biệt là Đề án cử cán bộ có tay nghề của 60 bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện loại 1 luân phiên về công tác nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa để giúp đào tạo cho cán bộ y tế tuyến dưới đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở những khu vực này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã thực hiện tốt các lời hứa với đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp trước. Lần này, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu có cách trả lời sinh động, ngắn gọn, đi vào thực chất vấn đề và giữa các đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng đã có sự trao đổi, tranh luận, tạo không khí sôi nổi tại hội trường.