Cần Thơ triển khai 8 dự án phát triển nuôi trồng thủy sản

ThienNhien.Net – Thành phố Cần Thơ đang triển khai 8 dự án phát triển nuôi trồng thủy sản từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo nhằm đưa kinh tế nuôi thuỷ sản thành ngành mũi nhọn.

Thành phố đầu tư bước đầu trong tổng số vốn 1.355 tỉ đồng xây dựng vùng nuôi tôm càng xanh chế biến xuất khẩu rộng 1.278 ha tại huyện Thốt Nốt; vùng nuôi tôm càng xanh xuất khẩu tại quận Ô Môn và 2 huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh rộng trên 3.000 ha; xây dựng cơ sở nuôi thủy sản tại Nông Trường Cờ Đỏ; xây dựng trung tâm giống thủy sản cấp I rộng 10 ha tại huyện Vĩnh Thạnh; trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh thành phố.
 
Thành phố cũng tiến hành xây dựng 130 trại giống để sản xuất 2,4 tỉ con giống các loại, đồng thời xây dựng hệ thống cung cấp 514.000 tấn thức ăn phục vụ nuôi trên diện tích 26.000 ha mặt nước với các loại tôm cá nước ngọt như cá tra, ba sa, rô phi, rô đồng, tôm càng xanh… và hàng ngàn lồng bè trên sông rạch.
 
 Hình thức nuôi chủ yếu gồm luân canh tôm càng xanh – lúa đông xuân, cá đồng xen canh 2 –3 vụ lúa, nuôi trong mương vườn, nuôi bán thâm canh, thâm canh đối với cá tôm và quảng canh cải tiến. Vùng nuôi chuyên canh cá tra, ba sa được qui hoạch tại các bãi bồi, cồn ven sông Hậu và các sông rạch có nguồn nước phong phú…