Mùa thu hoạch ô-liu

ThienNhien.Net – Ô-liu là một trong những nguồn thu quan trọng đối với sự sinh tồn của nhiều gia đình Palestin bởi ngành nông nghiệp trồng lúa mì, nho, ô-liu và vả cùng với chăn nuôi là nền kinh tế căn bản của quốc gia hồi giáo luôn xảy ra xung đột và chiến tranh này. Ô-liu là loại cây trồng có giá trị cao vì có khả năng tiết ra tinh dầu dùng trong thực phẩm, hóa mỹ phẩm. Đặc biệt, gần đây người ta còn điều chế cặn dầu ô-liu thành nhiên liệu sinh học và sau đó nhiên liệu này được đốt để tạo điện năng.

olives