Việt Nam sẵn sàng hợp tác để bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 18/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự và đọc tham luận về chủ đề bảo vệ môi trường tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Pháp lần thứ 12, đang diễn ra tại Quebec, Canada.

Phiên họp toàn thể diễn ra dưới dự điều hành của ngài Abbou Diouf, Tổng thư ký Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế (OIF) và Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh sáng kiến của Cộng đồng Pháp ngữ đã chọn vấn đề môi trường là một trong những chủ đề chính của hội nghị, bởi tình trạng ô nhiễm môi trường và vấn đề biến đổi khí hậu đang trở thành những thách thức mang tính toàn cầu.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, trong đó có việc xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Việt Nam đã tham gia nhiều hội nghị quốc tế về bảo vệ môi trường, trong đó đã ký và phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, Công ước khung về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nêu rõ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước để thúc đẩy các cuộc thương lượng trong khuôn khổ công ước UNFCCC và “Lộ trình Bali” trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi các nước phát triển đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ các nước đang phát triển và đưa ra các cam kết cụ thể nhằm thực thi một cách hiệu quả các công ước quốc tế về bảo vệ Trái đất trong những năm tiếp theo.

Phát biểu về báo cáo của Tổng thư ký Abbou Diouf, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên, Cộng đồng Pháp ngữ cần phải đồng hành với Liên hợp quốc và có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế khác trên các lĩnh vực như ngăn ngừa và giải quyết xung đột, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy hợp tác kinh tế và bảo vệ sự đa dạng văn hóa của các dân tộc.

Bà cũng cho rằng mặc dù đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ nhưng khoảng cách chênh lệch về sự phát triển vẫn còn khá lớn, chính vì vậy, mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu trong định hướng phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ.

Theo Phó Chủ tịch nước, phương hướng hợp tác phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ hiện nay như mô hình hợp tác ba, bốn bên trên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục đã chứng tỏ được tính hiệu quả và sự phù hợp với điều kiện và năng lực của các nước thành viên. Việc thúc đẩy mô hình hợp tác ba, bốn bên không chỉ giúp tăng cường hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ mà còn giúp sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ phát triển của cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự phát triển của mỗi thành viên cũng như sự phát triển chung của cả cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các nước phát triển và các định chế tài chính quốc tế hãy dành cho các nước đang phát triển là thành viên Cộng đồng Pháp ngữ sự ủng hộ chính trị và hỗ trợ tài chính nhằm đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và hướng tới sự phát triển cân bằng trong không gian Pháp ngữ.