Trở lại thời…xe trâu

ThienNhien.Net – Sau khi xe công nông – “những hung thần đầu ngang” bị cấm thì với bà con nông dân phương tiện vận chuyển hiệu quả và rẻ nhất lại là thứ phương tiện này. Trâu bò ngoài tác dụng để cày bừa trên đồng ruộng còn có tác dụng làm thứ sức kéo khác. Phương tiện này được sử dụng rộng rãi ở rất nhiều nơi (đặc biệt là ở vùng Nam Bộ) và bên cạnh những tác dụng của nó trong cuộc sống thì nó cũng để lại những hậu quả không tốt. Đó là việc trên đường đi chúng có thể đánh rơi nguyên vật liệu và một số chất thải do chúng tạo ra gây ô nhiễm môi trường.

Xe trâu