Sức sống thiên nhiên

ThienNhien.Net – Những mảng màu xanh rực rỡ trong không gian xám xịt của những tảng đá. “Sống trong đá chết vùi trong đá”, đám dây leo đang gồng mình để có thể tồn tại được ở nơi chất dinh dưỡng gần như không có. Những mầm sống khắc khoải đấu tranh sinh tồn như những người dân vùng cao nơi đây với hi vọng “ngày mai trời lại sáng”.

Sức sống thiên nhiên