Bắc Hà: Phấn đầu hoàn thành kế hoạch trồng rừng

ThienNhien.Net – Theo kế hoạch trồng mới rừng được đề ra từ năm 2007, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đang phấn đấu hoàn thành trồng mới 420 ha rừng vào cuối tháng 10 năm nay.

Năm 2008 huyện Bắc Hà thực hiện trồng mới 420 ha rừng, trong đó rừng kinh tế 350 ha, rừng phòng hộ 70 ha. Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, ngay từ cuối năm 2007, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hà đã tiến hành sản xuất 1,25 triệu cây giống, gồm keo, mỡ, sa mộc tại 2 vườn ươm, đến nay toàn bộ các loại cây giống đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, phát triển tốt cây cao trung bình từ 30 – 35 cm. Để đạt được kết quả đó, trong quá trình sản xuất cây giống đơn vị đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quy định của ngành, nguồn hạt đưa vào sản xuất đều có hồ sơ chứng nhận bảo đảm các tiêu chuẩn quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước. Và thường xuyên kiểm tra thăm nắm quá trình sinh trưởng phát triển của cây giống tại các vườn ươm.

Bên cạnh việc tập trung sản xuất cây giống, ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hà còn chủ động cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp với các xã tiến hành quy hoạch, lập thiết kế cho việc trồng mới và khoanh nuôi, bảo vệ, phục hồi vốn rừng cụ thể cho từng vùng, và huy động nhân dân phát quang thực bì, chờ thời tiết thuận lợi tiến hành trồng. Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hà còn vận chuyển các loại cây giống đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa cho các hộ nông dân, những ngày vừa qua, thời tiết thuận lợi bà con nông dân ở các xã vùng hạ huyện và thượng huyện đã trồng mới được 100 ha đạt gần 25%KH và phấn đấu đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành trồng mới 420 ha rừng theo kế hoạch đề ra.