Cây nắp ấm

ThienNhien.Net – Cây nắp ấm hay còn gọi là cây nắp bình thuộc họ nắp ấm (Nepenthaceae), Bộ nắp ấm (Nepenthales) là loại cây bụi, bò trườn, ít phân nhánh. Bên trong thành bình có rất nhiều lông tuyến tiết chất dịch khiến thành bình rất trơn, chất dịch này có khả năng tiêu hoá thức ăn. Mép bình lại tiết dịch thơm nên thu hút sâu bọ rất tốt, khi sâu bọ bị rơi vào trong bình, chúng khó có thể bò ra ngoài, bị rơi xuống đáy, ngập trong chất dịch và bị tiêu hoá. Cây nắp ấm thường mọc ở những nơi ẩm ướt, đầm lầy ở miền Trung và Nam Bộ

Cây Nắp ấm