Các giải pháp giúp xanh hóa ngành dệt may Việt Nam

Cụ thể, để phát triển bền vững, doanh nghiệp phấn đấu giảm 30% lượng nước thải sau nhuộm bằng cách áp dụng công nghệ nhuộm không nước, sử dụng máy nhuộm dung tỷ thấp 1:3 thay cho 1:8 hiện nay.

Thông tin với báo chí ngày 3/1, ông Cao Hữu Hiếu, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, tập đoàn đang hướng tới chiến lược xanh hóa ngành dệt may trong nước.

Cụ thể, để phát triển bền vững, doanh nghiệp phấn đấu giảm 30% lượng nước thải sau nhuộm bằng cách áp dụng công nghệ nhuộm không nước, sử dụng máy nhuộm dung tỷ thấp 1:3 thay cho 1:8 hiện nay.

Bên cạnh đó, ngành sẽ sử dụng lại 30% nước thải sau xử lý cho các công đoạn giặt, rửa, vệ sinh. Tổng thể giảm trên 40% lượng nước sử dụng trong ngành nhuộm.

Ngoài ra, trong ngành sợi, tới 2025 sử dụng ít nhất 20% xơ polyester tái chế, 15% bông organic để giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với đó, Vinatex sẽ đầu tư điện Mặt Trời tại các nhà máy đủ điều kiện tự nhiên, phấn đấu 10% lượng điện sử dụng có nguồn gốc năng lượng tái tạo.