Cần 3,4 tỷ USD xây hệ thống thoát nước

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước gồm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam.

Quyết định nêu rõ từ nay đến năm 2020, để xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở các đô thị, thành phố, thị xã, các khu kinh tế tại 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước sẽ cần khoảng 3,4 tỷ USD.

Theo đó, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải của các đô thị, thành phố, thị xã thuộc các địa phương trong vùng sẽ được quản lý tổng hợp thoát nước theo lưu vực sông.

Với lượng nước thải được dự tính khoảng trên 2 triệu m3, quy hoạch thoát nước thải của vùng Bắc bộ là sự gắn kết mang tính chất vùng của hai hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của các đô thị, khu công nghiệp được quản lý theo 6 lưu vực sông chính: sông Nhuệ, sông Cầu, tả sông Hồng, sông Thái Bình, sông Lạch Tray, sông Cấm và vùng biển Quảng Ninh.

Tại miền Trung, quy hoạch thoát nước mưa gắn liền với 5 lưu vực sông chính như thành phố Đà Nẵng thoát ra sông Hàn, sông Cu Đê; thành phố Huế thoát ra sông Hương, sông Bồ; thành phố Tam Kỳ thoát ra sông Tam Kỳ, Trường Giang; thành phố Quảng Ngãi thoát ra sông Vệ, Trà Khúc và thành phố Quy Nhơn thoát ra sông Công, Hà Thanh.

Tại phía Nam, hệ thống thoát nước mưa phân chia thành 3 khu vực chính gồm khu vực có địa hình cao gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh; khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực hai tỉnh Long An và Tiền Giang.