Dòng sông quên lãng

ThienNhien.Net – Ấy là những dòng sông đang ngày càng đen đặc, bốc mùi mà người ta cố gắng quên đi trong tâm trí, quên đi rằng hàng ngày luôn phải đối mặt với nó. Ấy cũng là những dòng sông ngày càng bị thu hẹp, hẹp đến "tức thở" và sẽ "tắt thở" lúc nào không ai hay.

Cuộc sống bên sông