Cục Kiểm lâm tiếp nhận 6 vườn quốc gia

Ngày 12/06, tại Hà Nội, Cục Kiểm lâm tổ chức lễ tiếp nhận, quản lý 6 vườn quốc gia bao gồm Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Yók Đôn và Cát Tiên.

Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Công Tuấn cho biết, trước mắt, Cục sẽ có quy định về phân cấp quản lý đối với các đơn vị, đồng thời nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm lâm thuộc các vườn quốc gia, tập trung ngăn chặn nạn phá rừng tại Vườn quốc gia Yoóc Đôn.

Trong thời gian tới, các vườn quốc gia nói trên tập trung quản lý, bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái các loài sinh vật đặc hữu; phục hồi tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ, bảo tồn phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật, nước và các nhân tố thiên nhiên khác của rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật hại, động, thực vật rừng; ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường cảnh quan.

Các vườn quốc gia cũng có nhiệm vụ khôi phục và bảo tồn các hệ sinh thái rừng; bảo tồn tính đa dạng sinh học; tham gia xây dựng dự án và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng tham gia quản lý, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân vùng đệm./.