Nga: Thả cá hồi về với tự nhiên

Các trang trại cá ở bán đảo Kamchatka của Nga đã thả hàng triệu con cá hồi con về với tự nhiên. Đây là nỗ lực bổ sung nguồn cá quí vốn đang bị cạn kiệt tại khu vực này.

Những con cá hồi con đang đựơc trả về với tự nhiên. Giám đốc trang trại nuôi cá Paratumski cho biết dự án này sẽ giúp tăng thêm 4,5 triệu con cá hồi vào tự nhiên mỗi năm.

Kể từ năm 1992, trang trại này đã thả về tự nhiên khoảng 15 triệu con cá hồi con mỗi năm vào các con sông ở Kamchatka. Việc thả cá hồi con này được tiến hành rất cẩn thận.

Mỗi con cá được thả không được bé hơn 1 lạng, và nước trong bể phải gần với nhiệt độ của các con sông tự nhiên. Chỉ có khoảng 2% trong số cá hồi con được trả về với tự nhiên có thể tồn tại được.

Bán đảo Kamchatka của Nga sản xuất tới gần ¼ lượng cá hồi hoang dã của Thái Bình Dương, và hệ thống sông tại đây có lượng đa dạng sinh học cá hồi nhiều nhất trên trái đất.

Nhưng dân số con người tăng mạnh, các nguồn tài nguyên cạn kiệt và đẩy mạnh khai thác mỏ dầu và khí đốt tại khu vực này đã đẩy đa số cá hồi hoang dã tới bên bờ tuyệt chủng.