Lâm nghiệp trong một thế giới thay đổi

ThienNhien.Net – “Lâm nghiệp trong một thế giới thay đổi” là chủ đề chính của Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 21 – 26/04/2008, tại Hà Nội, Việt Nam; kết hợp với Hội nghị Ủy ban Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 22. Đây được xem là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất về lâm nghiệp của khu vực trong năm 2008.

Tuần lễ này có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo ngành Lâm nghiệp đến từ 33 nước thành viên Châu Á – Thái Bình Dương, thu hút hơn 500 cá nhân đến từ các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các mạng lưới truyền thông khu vực và thế giới, các cơ quan của Liên Hiệp quốc, các tổ chức quốc tế về lâm nghiệp và các tổ chức cá nhân.

Đây sẽ là cơ hội cho các nhà lãnh đạo lâm nghiệp và những người quản lý rừng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm quý báu, cùng tìm ra giải pháp cho những vấn đề thách thức mà rừng và ngành lâm nghiệp đang phải đối mặt hiện nay.

Thế giới của chúng ta đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là thế giới tự nhiên, trong đó có vai trò và phạm vi của rừng. Những thay đổi về kinh tế, xã hội và môi trường đã khiến rừng phải đương đầu với một loạt những thách thức và lựa chọn. Rừng sẽ được quản lý như thế nào để đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng và chống lại những thách thức đó? Bằng cách nào, ngành lâm nghiệp có thể tự nó đóng vai trò hàng đầu? Và chúng ta phải làm gì – riêng lẻ hay tập thể – để chống lại những thay đổi đang ngày càng hiện rõ cùng với những thách thức đang đến gần?

 
Biểu ngữ của Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương. (Ảnh: PanNature).

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trong buổi khai mạc Tuần lễ Lâm nghiệp cũng đã nhấn mạnh: “Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực phát triển kinh tế năng động, đa dạng về văn hóa, có những mối quan tâm chung về rừng, đó là: làm sao thúc đẩy quản lý rừng bền vững cho từng quốc gia và cho từng vùng, làm sao tăng sự đóng góp của rừng cho phát triển kinh tế của đất nước, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nông thôn, miền núi, đồng thời phát huy tối đa chức năng bảo vệ môi trường của rừng”.

Ông Jan Heino – Phó Tổng Giám đốc Lâm nghiệp, Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO), đã nói: “Chương trình nghị sự của tuần lễ sẽ xác định những thách thức chính trong khu vực như đói nghèo, biến đổi khí hậu và vấn đề quản lý. Phải thừa nhận rằng, chúng ta đang phải đương đầu với rất nhiều vấn đề môi trường có khả năng đe dọa thế giới tự nhiên. Vì vậy, việc mở ra một cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở để bàn bạc về những vấn đề cấp bách này là vô cùng cần thiết”.

Tuẫn lễ Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương sẽ góp phần nâng tầm quan trọng của ngành lâm nghiệp trong sự phát triển mạnh mẽ của thế giới. Và hy vọng rằng, với sự cổ vũ, quan tâm nhiệt tình của các quốc gia, chúng ta có thể tin vào một tương lai tốt đẹp của ngành lâm nghiệp trong khu vực.