Tích cực giám sát môi trường lao động

Thực trạng người lao động phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, không thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ dẫn đến tỷ lệ mắc các bệnh nghề nghiệp cao ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp còn cho thấy công tác kiểm tra môi trường lao động tại nhiều doanh nghiệp của cơ quan chức năng chưa được thực hiện tốt.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng và Môi trường-Bộ Y tế thì trong năm 2007 cả nước có hơn 2.000 cơ sở được đo đạc, kiểm tra giám sát môi trường lao động. Tính ra con số này chỉ chiếm khoảng 1% tổng số cơ sở sản xuất trong toàn quốc, vậy là còn đến gần 99% cơ sở bị “thả nổi” về vấn đề môi trường lao động. Không bị kiểm tra, kiểm soát môi trường lao động nên việc bảo đảm một môi trường làm việc an toàn, chú trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động cũng ít được doanh nghiệp quan tâm đầu tư và trên thực tế thống kê, chỉ có 15,3% số doanh nghiệp là có tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.

Sự thiếu kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng đang vô tình tiếp tay cho nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn môi trường lao động mà không hề phải chịu các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, do phải làm việc trong môi trường lao động không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn nên hằng năm tỷ lệ người lao động bị mắc các bệnh nghề nghiệp vẫn gia tăng với số lượng lớn, số vụ tai nạn lao động với nhiều người tử vong và bị thương cũng không ngừng tăng mà số lượng thống kê đưa ra mới chỉ phản ánh được phần nào thực tế…

Thực tế công tác kiểm tra, đo đạc, giám sát môi trường lao động các doanh nghiệp đã cho thấy nếu ở địa phương nào mà cơ quan chức năng liên quan chú trọng, tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra vấn đề môi trường lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thì ở đó có nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động, người lao động được hưởng đầy đủ các biện pháp chăm sóc sức khoẻ theo đúng quy định Nhà nước. Vì vậy số lượng các cuộc kiểm tra môi trường lao động tại các doanh nghiệp cần phải được thực hiện toàn diện với số lượng nhiều hơn.